Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner_01
 • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
  Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Agaç önümleri

 • Gurluşyk bloklary, agaç, çaga, oýunjak, jady

  Gurluşyk bloklary, agaç, çaga, oýunjak, jady

  Agaç oýnawaçlaryň gowylygy

  Agaç oýnawaçlar çagalaryň gyzyklanmalaryna ylham berip, bäbekleriň rasional utgaşdyrylyşyna we giňişlikdäki hyýalyna itergi berip biler.Ussat traktor dizaýny çagalaryň ýöremek ukybyny öwredýär we çagalaryň döredijilik üstünliklerini duýýar.

  Duýduryş: demikmek howpy.Ownuk bölekler - 3 ýaşa çenli çagalar üçin ulanmaň.3 ýaşa çenli bäbekler diňe ene-atalarynyň gözegçiligi astynda oýnaýarlar.Islendik hil meselesi üçin 100% yzyna gaýtarylmagyny kepillendirýäris.Meseleňiz bar bolsa, 24 sagadyň dowamynda çözeris.