Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner_01
 • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
  Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Silikon önümleri

 • Silikon halta, açar, gapjyk, sumka, gap, teňňe

  Silikon halta, açar, gapjyk, sumka, gap, teňňe

  a, Önüm dizaýny üýtgeşik, dizaýny dürli-dürli, rezin deň däl logotip asylyp bilner, çapyň nyşany dizaýn edilip bilner, reňki açyk, dizaýny düşnükli, surat hakyky
  b, Süýşmeýän izolýasiýa gowy we barmak yzlaryny goýman amatly.
  ç.
  d, owadan we owadan, ýumşak we amatly, özbaşdak ýerleşdirilip bilner, ses geçirmeýän izolýasiýa we ýuwmak aňsat (süýji suw bilen ýuwulyp we birnäçe gezek ulanylyp bilner);
  f, şekiliň ululygy egoist bolup biler, ýyrtyk güýji ýokary, tekizligi gowy, temperatura garşylygy ýokary;