Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner_01
 • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
  Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Tikin önümleri

 • Torba sumkasy, Çap edilen, ýakymly, fermuar, pagta sumka

  Torba sumkasy, Çap edilen, ýakymly, fermuar, pagta sumka

  Saelkenli halta, pagta halta, oksford halta, poliester halta, perron, pagta halta sargyt edilip bilner we zygyr halta, tuval halta, ýelkenli halta ýöriteleşdiriler Mahabat sowgat mahabaty
  Arassa pagta Arassa pagta mata oňat gigroskopiklige we dem alyş ukybyna eýe, matanyň üstü ýumşak we dokumasy ýumşak, ýöne tekiz däl.
  Matanyň üstünde tüwi köftesi ýaly ownuk magazinesurnallar bar, olar ýygyrtlara ýykgyn edýär, şonuň üçin olary eliňiz bilen berk tutuň we aç-açan çişirmek üçin ýygnagy boşadyň.
  Egrilen pagta egrilen pagtanyň stiline ünsi çekýär, pagta mata artykmaçlyklaryna eýedir we gurak we çygly şertlerde oňat çeýeligi we aşgazana garşylygy we ölçegleri durnuklydyr.
  Suwuň kiçelmegi, uzalmagy kyn, ýygyrtlary ýuwmak we guratmak aňsatlygy bilen häsiýetlendirilýär.