Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Hil barlagy

Iş tertibi

12

Barlag akymy

12 - 副本

Hil gözegçiligi ulgamy

Öz zawodymyzda we hyzmatdaş kärhanalarymyzda öndürilen önümleriň hemmesi içerde düýpli barlanýar.

Müşderiniň nukdaýnazaryndan hil standartlaryna esaslanýan önümçiligiň üstünde işleýäris.

Barlagdan soň jogapkär adam iki basgançakly nusgalyk barlagyny geçirýär we müşderä howpsuz önümleri eltýär.

Hil gözegçiligi (5)
Hil gözegçiligi (3)
Hil gözegçiligi (6)
https://www.dgjemgift.com/news/
Hil gözegçiligi (1)
Hil gözegçiligi (4)