Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner_01
 • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
  Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Akril jady

 • Garaage toplumy, anime, şekil, 3D çap edilen şekil

  Garaage toplumy, anime, şekil, 3D çap edilen şekil

  Sanjym galyplaýyş prosesi, galyndy dizaýny, galyndy önümçiligi, çig malyň aýratynlyklary we çig malyň öňüni alyş usullary, galyplaýyş prosesi, sanjym galyplaýyş maşynynyň işleýşi ýaly köp faktorlary öz içine alýan çylşyrymly gaýtadan işlemek prosesi bolup, daşky gurşawyň şertlerini gaýtadan işlemek, önümi sowatmak wagty we bejergiden soňky amal.

 • Akril açar zynjyry, Surat çarçuwasynyň açar zynjyry, Akril stend

  Akril açar zynjyry, Surat çarçuwasynyň açar zynjyry, Akril stend

  Material beýany: Ajaýyp we ajaýyp pikir
  Akril, PMMA ýa-da organiki aýna diýlip hem atlandyrylýar, has aýdyňlygy bilen irki başlangyç plastiki polimer materialydyr.
  Himiki durnuklylyk we howa garşylygy Boýamak we gaýtadan işlemek aňsat bolan ajaýyp görnüş, sowgatlary ösdürmek pudagynda giňden ulanylýar.
  Material ýol material ýoly: ýalpyldawuk bir taraply radium Iki taraplaýyn çap etmegiň illýuziýa täsiri ýagty şöhleler bilen üýtgeýär.
  Önümiň ulanylyşy: Giňişleýin aksesuar gutusy bölekleri örtüp we LOGO korporatiw ýaýramagyny çap edip biler
  U görnüşli çap ediş nagşy, UV çap etmegiň açyk reňkine gabat gelýän çaphana prosesi, çap edilýän ýeriň içki gatlagyna yzygiderli ýelmemek
  Gülleri çyzmak kyn, solmak kyn we suwa çümmekden gorkmaýar.CNC heýkeltaraşlygynyň gyralary aç-açan, geň ys ýok, elleriňizi syrmak kyn.
  93% ýa-da ondan ýokary ýagtylyk geçirijiligini kabul edýän plastinka materialy, ýalpyldadylandan soň aýdyň bolýar.