Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Jingermi Business Co., Ltd.

2008-nji ýylda döredildi we önümçiligi we halkara söwdany birleşdirýän sowgat kompaniýasydyr.Baş ofisi “Dongguan Jingermi Co., Ltd.” (Dürli harytlar bölümi), Şençzhenen şäheri we Guanç Guangzhouou şäheri ulag bilen 40 minut töweregi, ulag amatly.Täzelikler we mahabat önümleri, ýadygärlik sowgatlary, çäreler we konsert önümleri, kampaniýa önümleri, magazineurnal goşundylary, akril önümleri, esasy zynjyrlar we ş.m. ýaly dürli zatlardan müşderiniň isleglerine we düşünjelerine görä materiallary we resanrlary saýlaň.Kompaniýalaryň we markalaryň bahasyny ýokarlandyrýan haryt öndürýäris.

Aýratyn önümler

Önüm ROHS, SGS toluensiz, phalatsyz, EN71 we ş.m. barlagdan geçdi.

Öz zawodymyzda toplumlaýyn önümçilik we OEM amallaryny merkezleşdirilen dolandyrmak

Öz zawodymyzda we hyzmatdaş kärhanalarymyzda öndürilen önümleriň hemmesi içerde düýpli barlanýar.

 • Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň.Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň.

  Hil

  Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň.

 • Zawodymyz ýokary hilli, çykdajyly önümleri öndürýän “ISO9001: 2008” premýer-ministri boldyZawodymyz ýokary hilli, çykdajyly önümleri öndürýän “ISO9001: 2008” premýer-ministri boldy

  Şahadatnama

  Zawodymyz ýokary hilli, çykdajyly önümleri öndürýän “ISO9001: 2008” premýer-ministri boldy

 • 2008-nji ýylda döredildi we önümçiligi we halkara söwdany birleşdirýän sowgat kompaniýasydyr.Baş ofisi Dongguan Jingermi Co., Ltd.2008-nji ýylda döredildi we önümçiligi we halkara söwdany birleşdirýän sowgat kompaniýasydyr.Baş ofisi Dongguan Jingermi Co., Ltd.

  Öndüriji

  2008-nji ýylda döredildi we önümçiligi we halkara söwdany birleşdirýän sowgat kompaniýasydyr.Baş ofisi Dongguan Jingermi Co., Ltd.

Iň soňky habarlar

 • 1

  Silikon bilen silikon kauçuk arasyndaky tapawut

  Silikon kauçuk giňden ulanylýar, ýöne käbir adamlar silikon kauçuk bilen silisiýa jelini tapawutlandyryp bilmezler we ady belli däl.Bu gün redaktor silikon bilen silikon kauçukyň arasyndaky tapawutlara we klassifikasiýalara has içgin sereder.Häzirki wagtda o ...

 • 1

  PVX ussalarynyň ulanylyşy näme?

  Plastmassa örtükleri barada aýdylanda, köp adam silikon hakda pikir edýärler, ýöne aslynda PVC ussalary ýasamak üçin hem ulanylyp bilner we PVC ussalary silikon örtüklerinden arzan bolmak artykmaçlygyna eýe.Mundan başga-da, PVC adaty bejergiden soň zäherli we zyýansyzdyr we kremniniň jelinden pes däldir ...

 • Hil barlagy